Innovativt

  • mångsidiga undervisnings- och arbetsmetoder
  • datorn som arbetsredskap möjliggör differentiering
  • samarbete över ämnesgränser