Arbetskalendern och Wilma (både anslagstavlan, provverktyget och meddelandefunktionen) är de viktigaste verktygen för dig då du vill bekanta dig med det som händer i skolan under läsåret.