Lorem ipsum dolor sit anum

Kreativt

  • stort utbud av kurser i bildkonst och musik
  • Vår- och/ eller julkonsert tillsammans med elever från KVS

Humant

  • en trivsam skolmiljö
  • varje studerande blir sedd
  • bra kontakt mellan studerande och lärare

Innovativt

  • mångsidiga undervisnings- och arbetsmetoder
  • datorn som arbetsredskap möjliggör differentiering
  • samarbete över ämnesgränser

Lektionstider

Lektion1

Lektion2

Lunch

Lektion3

Lektion4

Lektion5

08:10 - 09:25

09:40 - 10:55

11:00 - 11:25

11:25 - 12:40

12.50 - 14:05

14:10 - 15:40, torsdagar 14:10 - 15:25

Positionsschema

Timnyckel Ti On To Fr
Lektion1 08:10 09:25 1 3 4 2 3
Lektion2 09:40 10:55 2 4 2 1 4
Matrast
Lektion3 11:25 12:40 6 5 3 6 5
Lektion4 12:50 14:05 7 7 1 5 6
Lektion5 14:10 15:40 8 8 8 7 9